Általános Szerződési Feltételek

A nyereményjáték az alábbi cégek jóvoltából készült, és promóciós célokat szolgál.

Norisk Pénzügyi Zrt.  1045 Budapest Mexikói út 50. Fszt 1  www.noriskhungary.hu

Portfolife Kft.  2167 Vácduka Ady Endre utca 52  www.portfolife.hu

BlueMobility Kft.  2119 Pécel Levendula utca 62  www.bluemobility.hu

-továbbiakban „Szervező”

 

A Nyereményjátékon való részvétellel Ön( a továbbiakban a Játékos ) elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szervező fenntartja jogot ezen feltételek törlésére vagy módosítására saját belátása szerint, előzetes tájékoztatás nélkül minden szokatlan, előre nem látható esemény esetén, melyre nincs ráhatása. A Feltételekkel kapcsolatos bármilyen vita, vagy a Nyereményjátékhoz kapcsolódó eredmények és minden más ügy esetén a Szervezők döntése végleges, kötelező, és semmilyen egyeztetésre nem kerül sor.


Részvételi Feltételek

A Nyereményjátékon tizennyolcadik (18) életévüket betöltött magyar állampolgárok vehetnek részt.

( A Nyereményjátékon nem vehet részt a Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, munkatársai, és alvállalkozói és mindezek hozzátartozói, közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) 1-2. pontja).

Az  Játékosok  feltétel  nélkül  beleegyeznek  abba,  hogy  személyes  adataik   a  Szervező  adatbázisába  bekerüljenek  és  azokat  a  Szervező kizárólag a saját tevékenységi körébe tartozóan marketing célokra felhasználja  a  Játékos  esetleges  kifejezett, írásbeli tiltási nyilatkozatának kézhezvételéig.


A Nyereményjáték menete:

A Játékos, az alábbi módokon léphet a játékba:

Az Ügetőszilveszter rendezvényen kapott szelvényt adataival kitöltve elhelyezi a bejárat mellett elhelyezett gyűjtőládába ameddig erre lehetősége van,

A szervező által üzemeltetett www.gazdagodjon.hu/nyeremenyjatek oldalon adatainak megadásával 2018.01.10  23:59 percig regisztrál,

A szervező helyszínen tartózkodó partnereinél adatai megadásával regisztrál,

Azok a játékosok, akik a Szervező facebook oldalait like-olják és megosztják dupla eséllyel kerülnek a sorsolásba.

A sorsolásra a nyereményjáték zárását követően 14 nappal kerül sor ( 2018-01-20)

A sorsolás 3 fős Bizottság előtt történik az adatbázisba került Játékosok között ( a duplázási feltételt teljesítők 2x lesznek az adatbázisban ) véletlen szám generálással!

A nyerteseket kizárólag emailben értesítjük. Az értesítésre a sorsolást követő 3 munkanapon belül kerül sor. Az értesítést követően 3 munkanapon belül nem jelentkező Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre. Helyette pótnyertes kerül kihúzásra és értesítésre.

A nyeremény átvételéról a nyertes Játékosokat később tájékoztatja a Szervező. A Fődíj és a 2.4. díjak felhasználására március-április hónapban lesz lehetőség.

A nyeremények nem válthatók pénzre. A felhasználás során esetleges akadályoztatás miatt elmaradt programot a Szervező nem pótolja. A nyeremény felhasználásának során keletkezett esetleges költségek( a nyeremények adta szolgáltatáson túl ) a Játékost terhelik.

A nyereményekkel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.


Adatkezelés:

A Játékos tudomásul veszi, hogy a részvétel a promóciós játékban ingyenes és önkéntes. A Szervező a NAIH által kiadott 51706/2012 ; 87033/2015 ; 110580/2016 számokon engedélyezett adatkezelési szabályzat szerinti adatkezelést folytat.